U bevindt zich hier/Vous Ítes ici: Contact  

CONTACT

Contact

Artiestenparcours d'artistes
is een organisatie van
est une organisation de

Diensten Vlaamse en Franse Gemeenschap Jette en Gemeenschapscentrum Essegem vzw

Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen van Jette, op initiatief van schepen Brigitte De Pauw en schepen Paul Leroy, van het Gemeenschapscentrum Essegem en Centre culturel “Armillaire”,

Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de Jette, à l’initiative de l’échevine Brigitte De Pauw et de l’échevin Paul Leroy, du Gemeenschapscentrum Essegem et du Centre culturel “Armillaire”,

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en vergissingen in het programma.
Les organisateurs ne sont pas responsables des éventuels changements et erreurs dans le programme.

http://www.jette.be en http://www.essegem.be

Info :
info@apajette.be, cultuur@jette.irisnet.be, essegem@vgc.be
NL : 02/423.13.73 (Michel Walgraeve) of/ou 02/427.80.39 (Tatjana Eekman)
FR : 02/423.13.57 (Alex Mélis)
Website : Hilde Peeters via hilde.peeters@vgc.be